Bridge to Terabithia - Katherine Paterson
Katherine Paterson